Teatterialan kokemustietoa, työvälineitä ja näytelmiä

Sivulla listattujen julkaisujen kustantaja on Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry (Teatteri 2.0).

me tiedetään kaikki et se paine kasvaa jossain vaiheessa – tutkimus teatterityöstä (2023)

Teatteri 2.0:n Työn näyttämö -projektin julkaisu Me tiedetään kaikki et se paine kasvaa jossain vaiheessa avaa teatteriammattilaisten näkemyksiä teatterityöstä ja vuorovaikutuksen haasteista. Se sisältää myös ammattilaisten itse sanoittamia käytännön ehdotuksia siitä, miten kommunikaatiota ja tiedonkulkua voisi parantaa teattereissa. Julkaisun havainnot kannustavat teattereita pohtimaan vuorovaikutuskäytäntöjään ja koko alaa kehittämään toimintakulttuuriaan.

Työn näyttämö -projekti kutsui teatterin ammattilaiset työskentelemään yhdessä hyvän työelämän puolesta. Vuosina 2019–2022 teatterityöyhteisöissä ympäri Suomen toteutettiin kymmenen kehittämispäivää, jotka sisälsivät kukin forumteatteriesityksen ja työpajatyöskentelyn. Näihin päiviin osallistui yhteensä lähes viisisataa teatteriammattilaista erikokoisista valtionosuusteattereista ja vapaalta kentältä. Ammattilaisten kohtaamiset olivat projektin ydin, mutta samalla prosessi mahdollisti ainutlaatuisen ruohonjuuritason kokemustiedon keräämisen. Tämä tieto teattereiden arjesta jäsennettiin julkaisuksi, kaikkien teatterityön kehittäjien hyödynnettäväksi.

Julkaisun ensimmäisessä osassa projektin tutkija Saija Raskulla avaa tutkimustyötään, joka luo kuvaa siitä, millaisina teatterityön vuorovaikutuksen ilmiöt näyttäytyvät teatteriammattilaisten puheessa forumteatteriesitysten keskusteluissa. Analyysiä rikastaa kirjoittajan oma ääni teatteriammattilaisena. Raskullan työtä pohtii ja kontekstoi tutkija Pia Houni omassa näkökulmapuheenvuorossaan. Toiseen osaan projektin vetäjä Kati Sirén on koostanut havaintoja esitystä syventäneistä työpajoista. Työskentelyjen synnyttämän aineiston valossa teatterityö hahmottuu monisyisenä tarpeiden verkostona, ja näihin tarpeisiin teatteriammattilaisilla on myös ehdottaa konkreettisia ratkaisuja.

KIRJOITTAJAT: Saija Raskulla, Kati Sirén ja Pia Houni

Lataa julkaisu (pdf)
sivuittain
aukeamittain

Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta (2022)

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) loppujulkaisu summaa Teatteri 2.0:n käynnistämän monivuotisen kehittämishankkeen toteutuksen ja siitä syntyneet havainnot sekä tuo kootusti saataville työstä syntyneet työvälineet. Hankkeessa eri rooleissa vaikuttaneiden asiantuntijoiden kirjoittama teos on käytännön läheinen käsikirja mm. näytelmien kanssa työskenteleville taiteen ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Se tarjoaa ajattelun virikkeitä myös taiteenalan kehittämishankkeiden toteuttajille – tai sellaisia vasta suunnitteleville.

Kirja sisältää kolme osaa. Ensimmäinen osa on dokumentaatio hankkeen toteutuksesta, tuloksista ja johtopäätöksistä. Myös itse kehitystyötä koskevat havainnot saavat tilaa UNOn (jälki)manifestin muodossa. Toinen osa syventyy UNOn toteuttajien ajatteluun. Asiantuntijapuheenvuorot käsittelevät uuden näytelmän laatutekijöitä (Saara Rautavuoma), moniammatillista yhteiskehittämistä (Kati Sirén), dramaturgin työtä (Elina Snicker) ja lukemista (Saana Lavaste ja Hanna Helavuori). Kolmanteen osaan on koottu hankkeesta kertyneitä työvälineitä ja niiden hyödyntämistä tukevia havaintoja.

TOIMITTAJAT: Saara Rautavuoma ja Elina Snicker
KIRJOITTAJAT: Saara Rautavuoma, Elina Snicker, Kati Sirén, Saana Lavaste ja Hanna Helavuori

Kirjan pdf-versio on saatavilla TINFOn nettisivuilta.
Painettu kirja on tilattavissa SUNKLOn verkkokaupasta (15,4e).

UNO-EXIT-sarja (2022)

UNO-EXIT-julkaisut ovat temaattisesti jäsennettyjä tietopaketteja, jotka avaavat käytännönläheisesti Teatteri 2.0:n käynnistämän Uuden näytelmän ohjelma -hankkeen (2016–2022) toteutusta, havaintoja ja työvälineitä. Julkaisut sisältävät osin samoja sisältöjä kuin UNOn loppujulkaisu Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta, mutta myös sellaisia lisämateriaaleja, joita ei löydy muualta. Julkaisut ovat ladattavissa Teatterin tiedotuskeskus TINFOn nettisivuilta.

UNO-EXIT I – Näytelmät ja kirjailijat (lataa pdf)
Esittelyt kaikista UNOn osallistuneista näytelmäkirjailijoista ja näytelmistä, joita kirjailijat kehittelivät UNOn Kirjailijaohjelmassa.

UNO-EXIT II – Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen (lataa pdf)
UNOn kirjailijaohjelman havaintoja ja työvälineitä näytelmien kehittelyyn ja kirjailijantyön tukemiseen.

UNO-EXIT III – Moniammatillinen yhteiskehittäminen (lataa pdf)
UNOn ajatushautomossa tehty työ ja tulokset. Ajatushautomo oli UNOn Verkoston toimintaan sisältynyt työskentelymuoto, jossa teatteriammattilaiset kutsuttiin pohtimaan, millaiset seikat vaikuttavat uuden näytelmätekstin näkymään ja kantaesitysprosesseihin teattereissa.

UNO-EXIT IV – Dramaturgin työ (lataa pdf)
Esimerkkejä ja havaintoja dramaturgin työstä UNOssa, teatterirakenteissa ja näytelmäkirjailijan taiteellisen prosessin kanssakulkijana.

UNO-EXIT V – Näytelmän lukeminen (lataa pdf)
Julkaisu sisältää tietoa, esimerkkejä ja työvälineitä näytelmän lukemisen tueksi.

Uuden näytelmän antologia (2018)

Teatteri 2.0:n Uuden näytelmän ohjelma -hankkeen osana julkaisema Uuden näytelmän antologia sisältää viisi vuosina 2003–2017 valmistunutta näytelmätekstiä: Merkkipäivä (Taija Helminen, 2017), Nälänhätä (Marie Kajava, 2016), Helmi – yksi äiti muiden joukossa (Pipsa Lonka, 2013), Maa jossa sankarit saavat elää (Jonni Pantzar, 2016) ja Elämänmäki (Tuomas Timonen, 2003). Lisäksi kirjasta löytyvät teoksia taustoittavat puheenvuorot kirjailijoilta ja UNOn dramaturgin Elina Snickerin artikkeli, joka antaa välineitä lähestyä uuden näytelmän lukemista.

KIRJOITTAJAT: Taija Helminen, Marie Kajava, Pipsa Lonka, Jonni Pantzar, Tuomas Timonen, Elina Snicker ja Saara Rautavuoma

Kirja on tilattavissa SUNKLOn verkkokaupasta (15,4e).

Alkutuotanto (2019)

Alkutuotanto-näytelmä on luonnollinen komedia parista kaupunkilaisesta, muutamasta alkutuottajasta ja kaikista maailman eläimistä. Kyseessä on tekstin uusin versio vuodelta 2019, jonka pohjalta on valmistettu Teatteri 2.0:n, Lahden ja Joensuun kaupunginteattereiden yhteistuotanto (ensi-ilta 15.2.2019). Esitys nähtiin myös Espoon kaupunginteatterissa keväällä 2020. Näytelmä on alun perin valmistunut ja kantaesitetty vuonna 2012 Teatteri 2.0:n ja Kotkan kaupunginteatterin yhteistyönä.

KIRJOITTAJA: Jonni Pantzar

Lataa näytelmä (PDF)

Lisätiedot Alkutuotanto-esityksestä

Avoin näyttämö 2 – Kohti joustavampia rakenteita (2017)

Teos esittelee Teatteri 2.0:ssa kehitettyä Avoimen näyttämön ajattelua, joka on ehdotus yhdeksi tavaksi, miten tulevaisuuden teatterirakenteet voisivat toimia, jos niiltä toivotaan enemmän avoimuutta ja hengittävyyttä. Ajattelun ohella avataan käytäntöä eli konkreettisia esimerkkejä Lahden kaupunginteatterissa vuosina 2015–2016 toteutusta pilottihankkeesta. Teoksen lopusta löytyy kolme tekijäpuheenvuoroa – kolme näkyä Avoimen näyttämön erilaisiin mahdollisuuksiin.

KIRJOITTAJAT: Saara Rautavuoma ja Kati Sirén

Lataa kirja (PDF)

Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille (2015)

Ohjaaja Saana Lavaste ja tuottaja Saara Rautavuoma perustivat Teatteri 2.0:n vuonna 2010. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén on ollut mukana alusta asti vetämässä yhteisöllisiä teatteriprosesseja. Tämä teos on kolmikon kirjoittama käsikirja teatterin uudistajille. Se on visio siitä mitä teatteri voisi olla ja kapinaa niitä rakenteita ja käytäntöjä vastaan, jotka tukehduttavat taidelajin elinvoimaisuutta. Teos on syntynyt arkisista teatterityön kokemuksista, rakkaudesta teatteriin ja sen mahdollisuuksiin.

KIRJOITTAJAT: Saana Lavaste, Saara Rautavuoma ja Kati Sirén