Laadun, rakenteiden ja osaamisen kehitystyötä

UUDEN NÄYTELMÄN OHJELMA (UNO) – SUOMALAISEN NÄYTELMÄKIRJALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE (2016–2022)

Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatuun ja parempaan tulevaisuuteen tähdännyt monivuotinen kehittämishanke koostui ammattinäytelmäkirjailijoille suunnatusta Kirjailijaohjelmasta, ammattiteattereista ja muista alan toimijoista koostuvasta Verkostosta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin yleisölle ja teatterin ammattilaisille suunnattuja näytelmään liittyviä tilaisuuksia, esityksiä ja materiaaleja. Toiminnan rahoittivat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto opetus- ja kulttuuriministeriö ja UNO Verkoston toimijat.

Hankkeen loppujulkaisu Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta (PDF) on saatavilla sähköisesti ja tilattavissa painotuotteena SUNKLOn verkkokaupasta. UNO-EXIT-julkaisusarja (5 osaa, PDF) on vapaasti saatavilla.

Lisätiedot UNOsta

AVOIN NÄYTTÄMÖ -PILOTTIHANKE LAHDEN KAUPUNGINTEATTERISSA (2015–2016)

Avoin näyttämö on Teatteri 2.0:n kehittämä ajattelutapa ja toimintamalli, jonka tavoitteena on monipuolistaa teatterin sisältöjä ja kehittää kaupunginteatterirakennetta ammattilaisten toimintaympäristönä uusien työtapojen avulla. Avoin näyttämö syventää suhdetta yleisöön ja yhteisöön sekä lisää teatterin paikallista ja valtakunnallista merkitystä. Avoimen näyttämön ajattelua testattiin käytännössä vuosina 2015-2016 osana Lahden kaupunginteatterin toimintaa. Pilottihankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avoimen näyttämön ajattelua ja hankkeen toteutusta avaava julkaisu Avoin näyttämö 2 – Kohti joustavampia rakenteita (PDF) on saatavilla maksuttomana sähköisenä versiona.

Lisätiedot Avoimesta näyttämöstä

KANTAESITYSTEKSTIN TUOTANTOPROSESSIN KEHITTÄMISHANKE RIIHIMÄEN TEATTERISSA (2013–2014)

Teatteri 2.0 toteutti yhdessä Riihimäen Teatterin kanssa vuosina 2013-2014 kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli käytännön työskentelyn kautta tutkia ja kehittää Riihimäen Teatterin tuotantoprosessia ja taiteellista työskentelyä vastaamaan uusien kotimaisten näytelmätekstien asettamiin haasteisiin. Kehittämishanke toteutettiin Riihimäen Teatterin Harmony sisters – Kolmannen valtakunnan sisaret -kantaesitystuotannon yhteydessä. Tuotannon lähtökohtana oli Riihimäen Teatterin Elina Snickeriltä tilaama samanniminen uusi näytelmäteksti.

Kehittämistyötä rahoitti AVEK (OKM) CreaDemo-tuella. Hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä vastasivat Teatteri 2.0:sta ohjaaja Saana Lavaste ja tuottaja Saara Rautavuoma. Hankkeen vastuuhenkilönä Riihimäen Teatterin puolesta toimi toimitusjohtaja Niina Torkko.

Raportti kehittämistyön havainnoista (PDF)