Hankkeet

Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke 2016–2021 – Uuden näytelmän ohjelma (UNO)

Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatuun ja parempaan tulevaisuuteen tähtäävä monivuotinen kehittämishanke käsittää ammattinäytelmäkirjailijoille suunnatun kirjailijaohjelman, ammattiteattereista ja muista alan toimijoista koostuvan verkoston sekä yleisölle ja teatterin ammattilaisille suunnattuja näytelmään liittyviä tilaisuuksia, esityksiä ja materiaaleja. Toimintaa rahoittavat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto opetus- ja kulttuuriministeriö ja UNO Verkoston toimijat.

Lisätiedot UNOsta

Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö -kehittämishanke 2015-2016

Avoin näyttämö on Teatteri 2.0:n kehittämä ajattelutapa ja toimintamalli, jonka tavoitteena on monipuolistaa teatterin sisältöjä ja kehittää kaupunginteatterirakennetta ammattilaisten toimintaympäristönä uusien työtapojen avulla. Avoin näyttämö syventää suhdetta yleisöön ja yhteisöön sekä lisää teatterin paikallista ja valtakunnallista merkitystä. Avoimen näyttämön ajattelua testattiin käytännössä vuosina 2015-2016 osana Lahden kaupunginteatterin toimintaa. Pilottihankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avoimen näyttämön ajattelua ja hankkeen toteutusta avaava julkaisu Avoin näyttämö 2 – Kohti joustavampia rakenteita on saatavilla maksuttomana sähköisenä versiona ja tilattavissa painotuotteena.

Lisätiedot Avoimesta näyttämöstä

Kantaesitystekstin tuotantoprosessin kehittämishanke Riihimäen Teatterissa 2013-2014: Harmony sisters – Kolmannen valtakunnan sisaret

Teatteri 2.0 toteutti yhdessä Riihimäen Teatterin kanssa vuosina 2013-2014 kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli käytännön työskentelyn kautta tutkia ja kehittää Riihimäen Teatterin tuotantoprosessia ja taiteellista työskentelyä vastaamaan uusien kotimaisten näytelmätekstien asettamiin haasteisiin. Kehittämishanke toteutettiin Riihimäen Teatterin Harmony sisters – Kolmannen valtakunnan sisaret -kantaesitystuotannon yhteydessä. Tuotannon lähtökohtana oli Riihimäen Teatterin Elina Snickeriltä tilaama samanniminen uusi näytelmäteksti.

Teatteri 2.0 on erikoistunut kantaesitystekstien valmistamisen taiteellis-tuotannollisiin prosesseihin ja kehittänyt osaamisensa pohjalta ammattiteattereille suunnatun Kantaesitystekstien parissa -nimisen palvelun. Riihimäen Teatterissa toteutetussa kehittämishankkeessa oli kyse tämän palvelun pilotoinnista. Pilotointia rahoitti AVEK (OKM) CreaDemo-tuella. Hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä vastasivat Teatteri 2.0:sta ohjaaja Saana Lavaste ja tuottaja Saara Rautavuoma. Hankkeen vastuuhenkilönä Riihimäen Teatterin puolesta toimi toimitusjohtaja Niina Torkko.

Raportti kehittämistyön havainnoista (pdf)