Uuden näytelmän ohjelma (UNO)

Uuden näytelmän ohjelma (UNO) oli Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämä kehittämishanke, joka päättyi kesään 2022. UNO oli sillanrakentaja, uudenlainen tapa työskennellä yhdessä. Se oli eri toimijoiden yhteinen alusta suomalaisen näytelmäkirjallisuuden edistämiseksi. UNOn tavoitteena oli parantaa ammattinäytelmäkirjailijoiden työn arvostusta ja työskentelyolosuhteita sekä taata suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatu ja tulevaisuus. Hankkeen rahoittivat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä UNOn Verkoston toimijat.

KIRJAILIJAOHJELMA
UNOn Kirjailijaohjelmassa uransa eri vaiheissa olevat ammattinäytelmäkirjailijat työstivät uusia näytelmätekstejään, saivat tukea ammatilliseen kehittymiseen, tutustuivat teattereihin sekä kohtasivat kirjailijakollegojen ja muiden teatteriammattilaisten kanssa. Kirjailijaohjelmaan osallistui yhteensä 19 näytelmäkirjailijaa.

VERKOSTO
Ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden yhteenliittymä kehitti uuteen näytelmään liittyviä käytäntöjä ja osaamista sekä teki yhteistyötä Kirjailijaohjelman kanssa. Verkostoon kuului vuosittain 15-20 ammattiteatteria. Hankkeen aikana toiminnassa oli mukana yhteensä 29 vos-teatteria ja vapaan kentän ammattiteatteria ympäri Suomen. Lisäksi Verkostoon kuului 12 muuta teatterialan ammattitoimijaa, jotka edustivat mm. alan järjestökenttää ja koulutusta.

Lisäksi UNO tuotti tapahtumia (mm. lukudraamailtoja) ja muita sisältöjä (mm. podcasteja), joiden avulla kenen tahansa oli mahdollisuus tutustua uuteen näytelmään ja tekijöiden ajatteluun. Hankkeen päättyessä työstä ja sen tuloksista toteutettiin useita julkaisuja, jotka ovat vapaasti saatavilla.

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat SUNKLO ry myönsi Uuden näytelmän ohjelmalle Kiitos kotimaisesta näytelmästä 2018 -tunnustuksen. UNOn johtaja Saara Rautavuoma sai TINFOn Silmänkääntäjä 2019 -palkinnon tunnustukseksi mm. UNOssa tehdystä työstä suomalaisen teatteritaiteen hyväksi.

Lisätiedot

Lue/lataa hankkeen loppujulkaisu Näytelmän tulevaisuus – Puhetta Laadusta. Painettu versio on tilattavissa SUNKLOsta.

Lue/lataa UNO-EXIT-julkaisusarja (5 osaa)

Lisätietoa UNOsta ja hankkeen julkaisemat aineistot Teatterin tiedotuskeskus TINFOn sivuilta