Uutta ajattelua. Uutta ammattiteatteria. Uusia kotimaisia tekstejä. Tutkimista, kehittämistä ja yhteistyötä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Teatteri 2.0 on vuonna 2010 perustettu vapaa ammattiteatteri, joka toimii yhteistyössä muiden teatterialan toimijoiden kanssa. Teatteri 2.0 tuottaa ja kehittää uusia kotimaisia näytelmätekstejä sekä yhdistää työskentelyssä taiteellisen ja yhteisöteatterin työtapoja. Teatteri 2.0 tekee taiteellis-tuotannollista kehittämistyötä käytännön työskentelyn kautta.

Työn näyttämö -päivä tulossa keväällä 2021

Teatteri 2.0 järjestää Teatterikeskus ry:n ja Suomen teatterit ry:n kanssa teatterialan ammattilaisille suunnatun Työn näyttämö -koulutuspäivän. Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikkien ammattiryhmien edustajat. Päivä sisältävää forumteatteriesityksen ja sen havaintoja syventävän työskentelyn.

Syksylle 2020 kaavaillut päivät on jouduttu siirtämään keväälle 2021 koronapandemian takia. Tiedotamme uusista päivistä myöhemmin.

Lisätietoa päivästä (ilmoittautuminen avataan myöhemmin)

Lisätietoa Työn näyttämöstä

Seminaarikokonaisuus yhteistuotannoista esittävän taiteen kentällä tulossa keväällä 2021

Seminaarissa syvennytään yhteistuotantoihin liittyviin teemoihin ja problematiikkaan esimerkkien, keskustelun ja työskentelyn kautta. Yhtenä tavoitteena on kerätä asiantuntijatietoa ja hahmotella yhdessä sitä, minkälaisia tarpeita ja kehityskohtia havaitsemme mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

24.-25.11.2020 pidettäväksi suunniteltu Miksi teemme yhteistuotantoja – ja miten? -seminaarikokonaisuus siirretään koronapandemian takia keväälle 2021. Uudesta ajankohdasta tiedotetaan keväällä 2021.

Lue lisää

Uuden näytelmän ohjelma UNO

Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämä Uuden näytelmän ohjelma (UNO) jatkuu vielä vuoden 2021 ajan. Tutustu kirjailijaohjelmassa näytelmiään kehitteleviin näytelmäkirjailijoihin ja valtakunnallisen Verkoston toimintaan UNOn omilla sivuilla.