Dialogia teatteritaiteen, tuotannon ja todellisuuden välillä

Teatteri 2.0 on ohjaaja Saana Lavasteen ja tuottaja Saara Rautavuoman vuonna 2010 perustama, valtakunnallisesti toimiva ammattiteatteri. Teatteri 2.0 on rakentunut Lavasteen ja Rautavuoman vuosia kestäneen hedelmällisen yhteistyön pohjalta. Teatteri 2.0 on syntynyt tarpeesta työskennellä dialogisesti – asioita ja ideoita jakamalla, keskustellen ja tekijöitä yhdistäen. Teatteri 2.0 haluaa toimintansa avulla synnyttää dialogia erilaisten sisältöjen, työtapojen ja toimijoiden välille.

Teatteri 2.0:n toiminta jäi vuoden 2023 alusta tauolle toistaiseksi.

TOIMINTA

Teatteri 2.0 tuottaa monimuotoisia esitystuotantoja, järjestää työpajoja ja seminaareja sekä toteuttaa kehittämishankkeita ja julkaisuja.

Teatteri 2.0:n toiminnassa panostetaan jatkuvaan uusien toiminta- ja tuotantomallien sekä taiteellisten työtapojen kehittämiseen, tutkimiseen ja testaamiseen käytännön teatterityön kautta. Teatteri 2.0 jakaa avoimesti tietoa toteutetuista projekteista ja kehittämistyön tuloksista. (ks. julkaisut)

Teatteri 2.0:n organisaatio on kevyt: taiteellisesta suunnittelusta ja toiminnan käytännön pyörittämisestä vastaavat toiminnanjohtaja Rautavuoma ja taiteellinen johtaja Lavaste. Työryhmät muodostetaan projektikohtaisesti. Esitykset valmistetaan kulloistakin projektia parhaiten palvelevaan tilaan – ja kaupunkiin.

Toimintaa hallinnoidaan Tampereelta ja sitä ylläpitää Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry. Yhdistyksen jäsenistö koostuu teatterialan ammattilaisista.

JÄSENET: Saana Lavaste, Saara Rautavuoma, Kati Sirén, Timo Teräväinen, Jonni Pantzar, Saija Raskulla, Tommi Kainulainen, Aleksi Lavaste, E.L. Karhu, Heini Junkkaala, Taija Helminen ja Elina Snicker.

TAVOITTEET

  • Tarjota yleisöille ympäri Suomen ajankohtaista ja korkeatasoista teatteritaidetta.
  • Tutkia yhteisöteatterin ja ns. taiteellisen teatterin välistä dialogia, uutta muotokieltä edustavia kotimaisia tekstejä sekä taiteellisia ja tuotannollisia yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.
  • Kehittää suomalaista teatterikenttää, sen rakenteita ja toimintamahdollisuuksia sekä helpottaa teatterialan ja muiden toimijoiden, kuten VOS-teattereiden, vapaan kentän ryhmien ja järjestöjen välistä yhteistyötä.
  • Edistää uusien taiteellisten ja tuotannollisten toimintamallien ja työtapojen syntymistä, hyvien käytäntöjen leviämistä sekä tukea teatterintekijöiden työskentelyä ja ammatillista kehitystä.

TAITEELLISET PAINOPISTEET

Uudet kotimaiset tekstit

Painotuksen tavoitteena on tutkia uusien tekstien asettamia haasteita teatterin muotokielelle; Mitä uudet tekstin tarkoittavat ohjaajan, näyttelijän tai vaikka lavastajan ammattitaidon päivittämisen kannalta. Teatteri 2.0 tarjoaa tekstityöpajoja, yhteyksiä ja siltoja sinne missä tekstit pääsevät tuotantoon, lisäksi Teatteri 2.0 myös tuottaa näitä tekstejä itse. Teatteri 2.0:n kautta on mahdollista tehdä perusteellista tekstien kehittelytyötä, joka ei ole vain kirjoittamista, vaan myös teatterillista kokeilua.

Yhteisöteatteri

Painotuksen tavoitteena on saada todellisuus ja teatteri kohtaamaan taiteellisesti kiinnostavalla tavalla. Teatteri 2.0 kehittää ja tutkii tapoja yhdistellä taiteellisen ja yhteisöteatterin tekniikoita; esimerkiksi yhteisöteatterin tekniikoiden hyödyntäminen taiteellisten prosessien sisällä. Yksi Teatteri 2.0:n taiteellisia tavoitteita on nostaa teatterin yhteisölliset menetelmät varteenotettavaksi toimintavaihtoehdoksi taiteellisesti korkeatasoisiin lopputuloksiin pyrkivässä teatterityössä.

YHTEISTYÖ

Teatteri 2.0:n toiminnan kivijalkana ovat monimuotoiset yhteistyöt erilaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö Teatteri 2.0:n kanssa voi olla esimerkiksi:

Tuotantoyhteistyötä

Taiteellinen vastuu on pääosin yhdellä toimijalla, mutta projekti tuotetaan yhteistyönä. Tuotantoyhteistyö voi tarkoittaa henkilöstöresurssien tai tilojen yhteiskäyttöä, tuotantokustannusten jakamista tai hallinnointiyhteistyötä monimuotoisten projektien mahdollistamiseksi. Tuotantoyhteistyötä voidaan tehdä myös muiden kuin teatteritoimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Esimerkkejä tuotantoyhteistyöstä: Globen uupuneet, Alkutuotanto, kuka tahansa meistä, Radikaaleinta on arki, Sankari, Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö

Taiteellista yhteistyötä

Taiteellisessa yhteistyössä toimijat yhdistävät tuotannon ohella myös taiteelliset voimavaransa. Projektin taiteelliseen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu tekijöitä kaikilta tuottavilta tahoilta, ja lopputulos on mahdollista nähdä joko yhden tai useamman toteuttajan ohjelmistossa.

Esimerkkejä taiteellisesta yhteistyöstä: Alkutuotanto, Radikaaleinta on arki, Sankari, Merkkipäivä

Yhteisöteatteria

Teatteri 2.0 toteuttaa itsenäisen tai toisen teatterin taiteellisen projektin yhteyteen yhteisöllisen projektin. Yhteisöllinen projekti voi esimeriksi olla suoraan vuorovaikutuksessa esityksen taiteellisen sisällön kanssa esitystä valmistettaessa (tuottaa materiaalia esitykseen), taiteellista prosessia taustoittava projekti tai yleisölle valmiin esityksen käsittelemiseen suunniteltu työpaja.

Esimerkkejä yhteisöteatterista: Pohjantähti 2011, Tampere – olet tässä, Sankari-esityksen rinnakkaisprosessi (lue lisää Avoin näyttämö 2 -julkaisusta)

Kehittämishankkeita

Teatteri 2.0 suunnittelee ja toteuttaa yhteisestä tarpeesta syntyneen teatterialan kehittämishankkeen yhdessä muiden toimijoiden kanssa liittyen esimerkiksi teatterin rakenteiden tai taiteellis-tuotannollisten toimintatapojen uudistamiseen, uusien näytelmätekstien kehittelyyn/tuottamiseen tai yhteisöllisen työskentelyn linkittämiseen osaksi teatterin taiteellista toimintaa.

Esimerkkejä kehittämishankkeista: Harmony Sisters – kantaesitystekstin tuotantoprosessin kehittämishanke, Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö, Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke – Uuden näytelmän ohjelma UNO

Tunnustettua työtä teatteritaiteen hyväksi

Toiminnanjohtaja, tuottaja Saara Rautavuoma palkittiin Silmänkääntäjä 2019 -palkinnolla Teatteri 2.0:ssa ja Uuden näytelmän ohjelmassa tekemästään työstä mm. taiteellis-tuotannollisen ajattelun kehittämiseksi ja näytelmäkirjailijoiden työolosuhteiden parantamiseksi.

Teatterin käynnistämä Uuden näytelmän ohjelma (UNO) sai Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat SUNKLO ry:n Kiitos kotimaisesta näytelmästä 2018 -tunnustuksen suomalaisen näytelmäkirjallisuuteen eteen tehdystä työstä: näytelmäkirjallisuuden tekemisestä näkyväksi sekä kirjailijoiden ja teattereiden välisen yhteistyön edistämisestä.

Teatteri 2.0:lle myönnettiin vuonna 2013 Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän palkinto valtakunnallisesti merkittävästä teatteriteosta.