Työn näyttämö – forumteatteriesitys ja työpaja

Yhteisen ajattelun alusta teatterin ammattilaisille

Työn näyttämö on forumteatteriesitys, jonka yleisönä ovat teatterialan ammattilaiset. Se tuo kollegiaaliseen käsittelyyn kokemuksia teatterista paikkana ja kysyy, millaiset seikat tukevat tai estävät hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta teatterityössä. Työn näyttämö -esityksessä syntyneitä havaintoja syvennetään esityksen jälkeen toiminnallisessa työpajassa, joissa jatketaan yhteisten tulevaisuuskuvien rakentamista ja yhteisön dialogin kehittämistä.

Projekti mahdollisti syventävän tiedon tuottamisen taiteen ammattilaisuuden olosuhteista sekä edisti teatterialan sisäistä kehittymistä. Vastaavaa taiteellis-tutkimuksellista avausta ei ole aiemmin toteutettu suomalaisella teatterikentällä. Työn näyttämö sai innoituksensa niistä havainnoista, joita on tehty erilaisissa teatterialan ammattilaisia yhdistäneissä projekteissa Teatteri 2.0:n kymmenen toimintavuoden aikana. Esitystä varten haastateltiin eri ammattitehtävissä ja asemissa toimivia teatterin ammattilaisia. Projektiin kuuluu kehittämistyötä tukeva tutkimuksellinen osuus, jossa esityksissä ja työpajoissa syntyneet huomiot ja ajatukset kootaan ja jäsennetään. Tulokset palautuvat teatterikentän hyödyksi ja käyttöön julkaisun muodossa loppuvuonna 2022.

Projektin asiantuntijatukena toimivat Draamaräätälit, Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Toteutusta tukevat Kordelinin rahasto, Wihurin rahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Pyynikin kesäteatterisäätiö.

Forumteatterikiertue ammattiteattereissa on päättynyt. Projektin tutkimustulokset julkaistaan myöhemmin.

TYÖRYHMÄ

Projektin vetäjä, esityksen käsikirjoitus ja (live)ohjaus Kati Sirén
Näyttelijät Hiski Grönstrand, Maiju Saarinen / Kaisa Leppänen ja Jarkko Miettinen / Timo Välisaari
Tutkija Saija Raskulla
Vastaava tuottaja Saara Rautavuoma

LISÄTIETOA PROJEKTISTA

Kati Sirén, draamaraatalit@gmail.com

Forumteatteri on osallistava esitysmuoto, jossa yhteiskunnallinen ilmiö tiivistetään teatteriesitykseksi. Esityksen sisältö täsmätään tietylle kohderyhmälle, ja sen avulla käynnistetään näyttämöllinen tutkimus yhdessä yleisön – tässä tapauksessa teatterin ammattilaisten kanssa. Esitystilanne on kaksiosainen: Ensin nähdään käsikirjoitettu ja harjoiteltu, ammattinäyttelijöiden esittämä lyhyt virittävä esitys. Tämän jälkeen käynnistyy liveohjaajan moderoima vuorovaikutteinen osuus, jossa yleisö ottaa kantaa esityksen väittämiin ratkomalla esityksen tilanteita yhdessä näyttelijöiden kanssa. Esitysmuodon tavoitteena on synnyttää katsojassa uudenlaista näkemistä ja havaintojen repeämistä suhteessa omaan ympäristöön tai tilanteeseen. Näyttämöllisessä kohtaamisessa rakentuu myös uutta tietoa.