Työn näyttämö – forumteatteriesitys, työpaja & tutkimus

Yhteisen ajattelun alusta teatterin ammattilaisille

Työn näyttämö -projekti kutsui teatterin ammattilaiset työskentelemään yhdessä hyvän työelämän puolesta. Projektilla haluttiin kiinnittää huomiota siihen, kuinka merkityksellistä arkinen vuorovaikutus on teatterin tekemisessä, sekä tarjota tukea moniammatillisen yhteistyön ymmärtämiseen. Teatterityöyhteisöihin jalkautuneissa Työn näyttämö -päivissä teatteriammattilaiset pohtivat ja ratkoivat itse vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Päivän aloittanut forumteatteriesitys avasi keskustelun aiheesta ja työpaja syvensi huomioita sekä tuotti konkreettisia toimintaehdotuksia.

Vuosina 2019–2022 teatterityöyhteisöissä ympäri Suomen järjestettyihin kymmeneen kehittämispäivään osallistui yhteensä noin 500 teatteriammattilaista erikokoisista valtionosuusteattereista ja vapaalta kentältä. Ammattilaisten kohtaamiset olivat projektin ydin, mutta samalla prosessi mahdollisti ainutlaatuisen ruohonjuuritason kokemustiedon keräämisen. Tämä tieto teattereiden arjesta jäsennettiin julkaisuksi, kaikkien teatterityön kehittäjien hyödynnettäväksi.

Alla linkki julkaisuun Me tiedetään kaikki et se paine kasvaa jossain vaiheessa – Tutkimus teatterityöstä (2023).

Työn näyttämö -projektin asiantuntijatukena toimivat DraamaRäätälit, Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Toteutusta tukivat Kordelinin säätiö, Wihurin rahasto, Taiteen edistämiskeskus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Pyynikin kesäteatterisäätiö.

tekijät

PROJEKTIN VETÄJÄ, ESITYSKÄSIKIRJOITUS, OHJAUS JA JOKEROINTI, TYÖPAJAN TOTEUTUS SEKÄ PROJEKTIN TUOTANTO Kati Sirén
NÄYTTELIJÄT Hiski Vihertörmä, Maiju Saarinen / Kaisa Leppänen ja Jarkko Miettinen / Timo Välisaari
TUTKIJA Saija Raskulla
VASTAAVA TUOTTAJA Saara Rautavuoma

Lisätietoa projektista

Tiedustelut: Kati Sirén, draamaraatalit@gmail.com

Forumteatteri on osallistava esitysmuoto, jossa yhteiskunnallinen ilmiö tiivistetään teatteriesitykseksi. Esityksen sisältö täsmätään tietylle kohderyhmälle, ja sen avulla käynnistetään näyttämöllinen tutkimus yhdessä yleisön – tässä tapauksessa teatterin ammattilaisten kanssa. Esitystilanne on kaksiosainen: Ensin nähdään käsikirjoitettu ja harjoiteltu, ammattinäyttelijöiden esittämä lyhyt virittävä esitys. Tämän jälkeen käynnistyy liveohjaajan moderoima vuorovaikutteinen osuus, jossa yleisö ottaa kantaa esityksen väittämiin ratkomalla esityksen tilanteita yhdessä näyttelijöiden kanssa. Esitysmuodon tavoitteena on synnyttää katsojassa uudenlaista näkemistä ja havaintojen repeämistä suhteessa omaan ympäristöön tai tilanteeseen. Näyttämöllisessä kohtaamisessa rakentuu myös uutta tietoa.

julkaisu: Me tiedetään kaikki et se paine kasvaa jossain vaiheessa – tutkimus teatterityöstä (2023)

Työn näyttämö -projektin julkaisu Me tiedetään kaikki et se paine kasvaa jossain vaiheessa avaa teatteriammattilaisten näkemyksiä teatterityöstä ja vuorovaikutuksen haasteista. Se sisältää myös ammattilaisten itse sanoittamia käytännön ehdotuksia siitä, miten kommunikaatiota ja tiedonkulkua voisi parantaa teattereissa. Julkaisun havainnot kannustavat teattereita pohtimaan vuorovaikutuskäytäntöjään ja koko alaa kehittämään toimintakulttuuriaan.

Julkaisun ensimmäisessä osassa projektin tutkija Saija Raskulla avaa tutkimustyötään, joka luo kuvaa siitä, millaisina teatterityön vuorovaikutuksen ilmiöt näyttäytyvät teatteriammattilaisten puheessa forumteatteriesitysten keskusteluissa. Analyysiä rikastaa kirjoittajan oma ääni teatteriammattilaisena. Raskullan työtä pohtii ja kontekstoi tutkija Pia Houni omassa näkökulmapuheenvuorossaan. Toiseen osaan projektin vetäjä Kati Sirén on koostanut havaintoja esitystä syventäneistä työpajoista. Työskentelyjen synnyttämän aineiston valossa teatterityö hahmottuu monisyisenä tarpeiden verkostona, ja näihin tarpeisiin teatteriammattilaisilla on myös ehdottaa konkreettisia ratkaisuja.

KIRJOITTAJAT: Saija Raskulla, Kati Sirén ja Pia Houni
TOIMITTAJA: Saara Rautavuoma


Lataa julkaisu (pdf)
sivuittain
aukeamittain