Työn näyttämö -forumteatteriesitys

Yhteisen ajattelun alusta teatterin ammattilaisille

Työn näyttämö on forumteatteriesitys, jonka yleisönä ovat teatterialan ammattilaiset. Se tuo kollegiaaliseen käsittelyyn kokemuksia teatterista paikkana ja kysyy, millaiset seikat tukevat tai estävät hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta teatterityössä. Työn näyttämö -esityksessä syntyneitä havaintoja syvennetään esityksen jälkeen toiminnallisessa työpajassa, joissa jatketaan yhteisten tulevaisuuskuvien rakentamista ja yhteisön dialogin kehittämistä. Projekti mahdollistaa samalla syventävän tiedon tuottamisen taiteen ammattilaisuuden olosuhteista sekä edistää teatterialan sisäistä kehittymistä. Vastaavaa taiteellis-tutkimuksellista avausta ei ole aiemmin toteutettu suomalaisella teatterikentällä.

Forumteatteri on osallistava esitysmuoto, jossa yhteiskunnallinen ilmiö tiivistetään teatteriesitykseksi. Esityksen sisältö täsmätään tietylle kohderyhmälle, ja sen avulla käynnistetään näyttämöllinen tutkimus yhdessä yleisön – tässä tapauksessa teatterin ammattilaisten kanssa. Esitystilanne on kaksiosainen: Ensin nähdään käsikirjoitettu ja harjoiteltu, ammattinäyttelijöiden esittämä lyhyt virittävä esitys. Tämän jälkeen käynnistyy liveohjaajan moderoima vuorovaikutteinen osuus, jossa yleisö ottaa kantaa esityksen väittämiin ratkomalla esityksen tilanteita yhdessä näyttelijöiden kanssa. Esitysmuodon tavoitteena on synnyttää katsojassa uudenlaista näkemistä ja havaintojen repeämistä suhteessa omaan ympäristöön tai tilanteeseen. Näyttämöllisessä kohtaamisessa rakentuu myös uutta tietoa.

Työn näyttämö on saanut innoituksensa niistä havainnoista, joita on tehty erilaisissa teatterialan ammattilaisia yhdistäneissä projekteissa Teatteri 2.0:n kymmenen toimintavuoden aikana. Esitystä varten on myös haastateltu eri ammattitehtävissä ja asemissa toimivia teatterin ammattilaisia. Projektiin kuuluu kehittämistyötä tukeva tutkimuksellinen osuus, jossa esityksissä ja työpajoissa syntyneet huomiot ja ajatukset kootaan ja jäsennetään. Tulokset palautuvat teatterikentän hyödyksi ja käyttöön julkaisun muodossa vuonna 2021.

Työn näyttämön tekijät ovat kokeneita teatterin ammattilaisia. Projektin asiantuntijatukena toimivat Draamaräätälit, Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Toteutusta tukevat Kordelinin rahasto, Wihurin rahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Pyynikin kesäteatterisäätiö.

TYÖRYHMÄ

Projektin vetäjä, esityksen käsikirjoitus ja (live)ohjaus Kati Sirén
Näyttelijät Maiju Saarinen, Hiski Grönstrand ja Jarkko Miettinen
Tutkimuksellinen työ Saija Raskulla
Vastaava tuottaja Saara Rautavuoma

ESITYKSET TULOSSA

Forumteatterikiertue jalkautuu erilaisiin teatteriyhteisöihin ympäri Suomen joulukuusta 2019 alkaen. Osa kiertueen kohteista on jo sovittu, mutta mukaan mahtuu vielä. Esitykset jatkuvat vuodelle 2021. Huom! Esitykset ovat tilausesityksiä teattereissa toimiville ammattilaisille, ja ne eivät ole avoimia yleisölle.

Ammattilaisille yhteiset esitykset:

Teatteri 2.0 järjestää keväällä 2021 yhteistyössä Suomen Teatteri ry:n ja Teatterikeskuksen kanssa eri teattereiden edustajille ja freelancereille suunnattuja yhteisiä Työn näyttämö -päiviä (sis. esityksen ja työpajatyöskentelyn). Osallistuminen teattereiden edustajille 35e/hlö, freelancerit maksutta.

Syksylle 2020 suunnitellut päivät on jouduttu siirtämään keväälle 2021 koronapandemian takia. Lisätietoa uusista ajoista julkaistaan mahdollisimman pian.

AIEMMAT ESITYKSET

20.12.2019 Lahden kaupunginteatteri
31.1.2020 Tampereen Työväen Teatteri
29.7.2020 Kajaanin kaupunginteatteri
10.8.2020 Lappeenrannan kaupunginteatteri

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET TEATTEREIHIN

Kati Sirén, draamaraatalit@gmail.com