Avoin näyttämö

Avoin näyttämö on ohjaaja Saana Lavasteen, tuottaja Saara Rautavuoman ja teatteri-ilmaisunohjaaja Kati Sirénin kehittämä ajatustapa ja toimintamalli, joka on jalostunut Teatteri 2.0:n toiminnasta saaduista kokemuksista. Teatteri 2.0 on koko toimintansa ajan toiminut Avoimen näyttämön periaatteella. Ajattelun kehittämisen taustalla on ajatus tuoda Teatteri 2.0:ssa hyväksi havaittuja toimintatapoja myös laajemmin suomalaisen ammattiteatterin käyttöön.

Avoimen näyttämön toiminnassa korostuvat jalkautuminen ulos teatterista, monipuolinen yhteistyö ja verkostoituminen. Avoimen näyttämön toiminnan muotoja ovat soveltavan teatterin projektit, soveltavan ja taiteellisen työskentelyn rinnakkaisprosessit, yleisötyö eri muodoissaan sekä taiteelliset tuotannot.

Avoimen näyttämön tavoitteet ja päämäärät

  • Tuoda toimintamuodon avulla joustavuutta kiinteiden ammattiteattereiden rakenteisiin sekä tuottaa kiinnostavia ja merkityksellisiä sisältöjä.
  • Kehittää uusiin muotoihin ja toimintatapoihin liittyvää taiteellista ja tuotannollista erityisosaamista. Integroida soveltavan teatterin ajattelu- ja työtapoja osaksi teattereiden toimintaa.
  • Lisätä tekemisen tapoihin ja sisältöihin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä teattereiden omalle henkilökunnalle että ei-teatteriammattilaisille.
  • Avata teattereiden toimintaa enemmän ympäröivään yhteisöönsä ja näin lisätä teatterin merkitystä paikallisesti.
  • Lisätä yhteistyötä sekä toisten teattereiden ja teatterin ammattilaisten sekä ei-teatteritoimijoiden kanssa.
  • Luoda otollisia olosuhteita kiinteiden ammattiteattereiden ja vapaan ammattikentän toimijoiden tuotantoyhteistöille sekä mahdollistaa tuotannollisia resursseja myös taiteilijoiden apurahaprojekteille

Pilottihanke: Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö 2015–2016

Teatteri 2.0 toteutti yhdessä Lahden Kaupunginteatterin kanssa kaksivuotisen kehittämishankkeen, jossa Lahden Kaupunginteatteri toimi koealustana Teatteri 2.0:n kehittämän Avoimen näyttämön ajattelun testaamiselle käytännössä. Pilottihankkeen avulla Lahden Kaupunginteatterin pysyväksi osaksi luodaan toiminta, joka avaa teatterin uudenlaiseen vuoropuheluun yleisön ja ympäristönsä kanssa.

Hankkeen aikana testattiin ja kehitettiin uusia tapoja tuottaa kiinnostavia sisältöjä, rakennettiin uudenlaista yleisösuhdetta ja koulutettiin käytännön toiminnan kautta teatterin henkilökuntaa uusiin toimintamalleihin. Toiminta käynnistyi vuoden 2015 alussa ja kesti virallisesti vuoden 2016 loppuun. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kehittämistyötä jatketaan vielä kevään 2017 ajan.

Avoimen näyttämön hankkeen taiteellisena vastuuhenkilönä toimii ohjaaja Saana Lavaste (kevääseen 2016), tuotannollisena vastuuhenkilönä tuottaja Saara Rautavuoma ja yhteisöllisten menetelmien vastuuhenkilönä Kati Sirén.

Kehittämishankkeessa toteutettiin Avoimen näyttämön eri muotoja testaavia esimerkkiprojekteja ja käynnistettiin yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

JULKAISU

Avoin näyttämö 2 – Kohti joustavampia rakenteita

Teatteri 2.0 kehittämää Avoimen näyttämön ajattelua ja Lahden kaupunginteatterin pilottihankkeen toteutusta avaava julkaisu ilmestyi toukokuussa 2017. Avoin näyttämö 2 – Kohti joustavampia rakenteita on ladattavissa pdf-versiona.