UNO Verkosto

Uudesta näytelmäkirjallisuudesta kiinnostuneiden ammattiteattereiden ja muiden alan toimijoiden verkosto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa UNOn kirjoittajaohjelmien kanssa. Verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja alan käytäntöjä. Se toimii alustana monipuoliselle yhteistyölle. Verkoston avulla tarjotaan tuotantomahdollisuuksia ohjelmassa kehitellyille näytelmille.

Verkoston toimintamuotoja 2017

UUDEN NÄYTELMÄN KOULUTUKSET

Verkoston teattereille järjestetään sekä teatterikohtaisesti räätälöityjä että eri teattereiden tekijöille yhteisiä koulutuspäiviä liittyen uuden näytelmän kanssa työskentelyyn. Koulutuksissa käsitellään muun muassa uuden näytelmän lukemista, analysointia ja markkinointia.

VERKOTTUMISTILAISUUDET

Vuoden aikana järjestetään verkoston toimijoille tarkoitettuja verkostotapaamisia, jossa tekijät kohtaavat toisiaan. UNOn kirjoittajat lähtevät rengasmatkalle ja käyvät vuoden aikana tutustumassa verkoston teattereissa paikan päällä. Lisäksi UNO järjestää tilaisuuksia, joissa verkoston toimijoiden on mahdollista tutustua sekä UNOssa työskenteleviin että myös laajemmin Suomen näytelmäkirjailijoihin.

AJATUSHAUTOMO

UNOn ajatushautomo on verkoston tekijöiden tavoitteellista yhteistoimintaa, joka liittyy uuteen suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen, sen tuottamiseen, kirjoittajalähtöisen työskentelyn sekä teattereiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Ajatushautomossa taustoitetaan uuden näytelmän ja näytelmäkirjailijoiden kanssa työskentelyyn liittyviä näkökulmia ja ratkotaan yhdessä sekä kirjoittajien että teattereiden kannalta olennaisia kysymyksiä – käytäntöjä sekä laajempia periaatteellisia linjauksia. Se toimii kollegiaalisen kohtaamisen ja ammatillisen kehittymisen paikkana, jossa osaamista jaetaan kollektiivisesti. Ajatushautomo luo uutta ajattelua kentälle ja antaa välineitä toimijoiden omaan työhön.

DRAMATURGITAPAAMISET

Dramaturgeina työskenteleville tai dramaturgista työtä tehtävässään tekeville järjestetään vuoden aikana yhteisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ammatillisista kysymyksistä, esim. palautteenantamisesta ja tekstien kehittelystä.

KUMMITEATTERIT

Verkoston teatterit seuraavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävien teosten valmistumista sekä osallistuvat tekstien kehittelyyn kirjoittajien toivomalla tavalla. Käytännön toiminta räätälöidään tapauskohtaisesti kirjoittajien tarpeiden sekä teattereiden kiinnostuksen mukaan.

LUKUDRAAMAT / DEMOT

Verkoston teatterit valmistavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävistä teoksista lukudraamoja tai demoja. Toiminnan avulla kehitetään teattereiden tekijöiden uuden näytelmän osaamista, työstetään tekstejä eteenpäin sekä tehdään uutta näytelmää tunnetuksi teattereiden yleisölle.

UUDEN NÄYTELMÄN SEMINAARI

UNO järjestää kerran vuodessa alan ammattilaisille suunnatun seminaarin ajankohtaisesta uuteen näytelmään liittyvästä aiheesta. Vuoden 2017 seminaari järjestettiin 26.5.2017 Helsingissä Ryhmäteatterissa teemalla ”Suuren näyttämön haaste”.

VALTAKUNNAN DRAMATURGI -PALVELU

Pilottivuonna verkoston teattereille mahdollisuuden osallistua Valtakunnan dramaturgi –palvelun kokeiluun. UNO kehittää toimintamallia, jossa UNOn dramaturgi toimii verkoston teattereille dramaturgisena apuna / tukihenkilöä liittyen uuteen suomalaiseen näytelmään teatterin omassa toiminnassa. Käytäntö räätälöidään tapauskohtaisesti, mutta dramaturgia voi käyttää esimerkiksi ohjelmistosuunnittelun tukena tai teatterin tilaaman uuden näytelmätekstien kehittelytyön dramaturgisena apuna.

UNOn verkoston toimintaperiaatteet

• Halu turvata laadukkaan suomalaisen näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja myötävaikuttaa uusien laatutekstien syntymiseen ja niiden leviämiseen koko kentän käyttöön.

• Ymmärrys siitä, että ammattinäytelmäkirjailijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen on tarpeellista.

• Halu tarkastella kriittisesti ja kehittää tarpeen mukaan omia käytäntöjä (esim. tuotantorakenteita) ja tekijöiden osaamista.

• Kiinnostus ja valmius dialogiseen, ratkaisukeskeiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ammattikirjoittajien kanssa.

• Kiinnostus ja valmius yhteistyöhön muiden teattereiden ja alan toimijoiden kanssa.

• Sitoutuminen luottamuksellisuuteen verkoston toimijoiden kesken jaettavien tietojen osalta. Ideoitaan ja teosaihioitaan esittelevien tekijöiden kunnioittaminen ja reilu kohtelu.