UNO Kirjoittajahaku 2018

2018 HAUT PÄÄTTYNEET // Uuden näytelmän ohjelma etsi huhtikuussa ja elokuussa järjestetyillä avoimilla hakukierroksilla näytelmäkirjailijoita mukaan vuoden 2018 kirjoittajaohjelmiin. Tulevia hakuja ajatellen voi tutustua tältä sivulta löytyviin linjauksiin, mitä haemme sekä tietoihin valintaprosessista. Kummankin ohjelman kriteerit ja hakuohjeet löytyvät omilta sivuiltaan, joihin linkit löytyvät alta. Helpoimmin kokonaisuus hahmottuu tutustumalla pdf-muotoiseen hakupakettiin.

Seuraava hakukierros järjestetään alustavan suunnitelman mukaan keväällä 2018. Muutokset kriteereihin ja hakuohjeisiin mahdollisia. Vuoden 2018 aikana järjestettävien hakujen aikatauluista tiedotetaan alkuvuonna.

HAUTOMO 2018 // Ammattinäytelmäkirjailijauransa alussa olevat kirjailijat (2 paikkaa)

VALITUT NÄYTELMÄKIRJAILIJAT Marjo Airisniemi ja Iida Hämeen-Anttila

RAATIEN ASIANTUNTIJAT Esikarsinnassa ohjaaja Mika Leskinen, valinnoissa kääntäjä Jukka-Pekka Pajunen

Ketkä voivat hakea ja hakuohjeet | Alustavat tiedot Hautomo-ohjelmasta 2018 (pdf)

RESIDENSSI 2018 // Uransa keskivaiheessa olevat ammattinäytelmäkirjailijat (3 paikkaa)

VALITUT NÄYTELMÄKIRJAILIJAT Sofia Aminoff, Okko Leo ja Veikko Nuutinen

RAATIEN ASIANTUNTIJAT Esikarsinnassa dramaturgi Aila Lavaste, valinnoissa kääntäjä Jukka-Pekka Pajunen ja ohjaaja Pauliina Feodoroff

Ketkä voivat hakea ja hakuohjeet | Alustavat tiedot Residenssi-ohjelmasta 2018 (pdf)

Mitä haemme?

Uuden näytelmän ohjelmaan haetaan kirjoittajia, joilla on jo aiempaa kokemusta kirjoittamisesta. Etsimme omaäänisiä ja kunnianhimoisia tekijöitä, joilla on halua kehittyä taiteilijana ja paloa päästä ammatillisesti eteenpäin. UNO tähtää näytelmäkirjallisuuden kehittämiseen; haemme kirjailijoita, jotka haluavat kehittyä nimenomaan näytelmän kirjoittamisessa.

Ohjelmat on tarkoitettu ammatikseen näytelmiä kirjoittaville tai ammattinäytelmäkirjailijan uraa tavoitteleville henkilöille. Kirjoittajaohjelmia ei ole ensisijaisesti tarkoitettu ohjelman aikana (2018) vielä päätoimisesti kirjoittamista opiskeleville.

Valittavilta ei edellytetä mitään tiettyä pohjakoulutusta. Aiemmat ammatilliset näytöt, taiteellinen potentiaali ja kiinnostava idea ratkaisevat.

Ohjelmaan voi hakea millä tahansa idealla, mitä tahansa genreä tai tuotannollista kokoluokkaa edustavalla näytelmällä. Tekstin / idean, jolla ohjelmaan haetaan, on kuitenkin oltava vapaa tuotettavaksi kirjoittajaohjelman käynnistymiseen saakka.

Ohjelma on suomenkielinen (kirjoittajan on siis pystyttävä lukemaan suomenkielisiä tekstejä ja ymmärtämään puhuttua suomea), mutta oman näytelmänsä (ja myös hakemuksen ohjelmaan) voi kirjoittaa myös esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

Ohjelman ajalle osin tai kokonaan sijoittuva henkilökohtainen taiteilija-apuraha ei ole este osallistumiselle.

Etsimme kirjoittajia, joilla on...

• valmius kehittyä palautteen vastaanottamisessa ja antamisessa

• valmius ja halu dialogiin muiden UNO:n kirjoittajien töiden äärellä

• kiinnostusta toimia yhteistyössä muiden taiteilijoiden ja teattereiden kanssa

Valinnoissa painotamme...

• omaperäistä ja kiinnostavaa taiteellista ideaa, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

1) ilmiö, 2) aihe, 3) atmosfääri ja 4) kirjoittajan oma suhde (näkökulma).

• vahvaa taiteellista näkemystä ja potentiaalia, rohkeaa itsenäistä ajattelua

• motivaatiota osallistua aktiivisesti UNO:n toimintaan

Miten valinnat tehdään?

1. VAIHE // ESIKARSINTA

Kaikista hakemuksista valitaan enintään 10-15 hakemusta jatkamaan 2. vaiheeseen.

Hautomo-haun 2018 esikarsintaraati:

Asiantuntija: ohjaaja Mika Leskinen

UNOn suunnitteluryhmän edustus: UNOn dramaturgi Elina Snicker, näytelmäkirjailija-dramaturgi Heini Junkkaala ja UNOn johtaja Saara Rautavuoma

Kommenttikierros verkoston teattereissa

Tiedot esikarsinnan läpäisseistä toimitetaan UNO:n verkostoon kommentointia varten.

• Residenssi-ideat ydinteattereille
• Hautomo-ideat ydin- ja jäsenteattereille

Teosideat / -kuvaukset toimitetaan luottamuksellisesti verkoston teattereille kommentoitavaksi valintaprosessin osana ohjelmaan valittavien kirjoittajien sekä ohjelmaan hakeneiden tulevien teosten tuotantomahdollisuuksien parantamiseksi. Ideat toimitetaan kommentoitavaksi nimettöminä, lisäksi teatterit saavat erikseen tietoonsa kirjoittajien esittelytekstit.

2. VAIHE // VALINNAT

Vuoden 2018 Residenssiin valitaan kolme (3) ja Hautomoon kaksi (2) kirjoittajaa.

Varsinaisten valintojen raati (Hautomo 2018):

Asiantuntija: kääntäjä Jukka-Pekka Pajunen

UNOn suunnitteluryhmän edustus näytelmäkirjailija-dramaturgi Taija Helminen

UNOn dramaturgi ja johtaja osallistuvat valintakokoukseen.

PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN JA PALAUTE

Esikarsinnan tuloksista, varsinaisista valinnoista sekä kummankin karsintavaiheen yleisistä valintaperusteista tiedotetaan kaikille hakijoille aina sähköpostitse mahdollisimman nopeasti valintakokouksen jälkeen.

Esikarsinnan päätöksiä ei perustella kirjoittajakohtaisesti. Viimeisessä valintavaiheessa karsiutuneille annetaan lyhyt henkilökohtainen palaute.

Vuoden 2018 haun lisätiedot

Kirjoittajaohjelmien sisältöihin muutokset mahdollisia

• Hakijoita pyydetään huomioimaan, että UNOn sivuilta kirjoittajaohjelmien esittelyjen kohdalta löytyvät ohjelmien sisältöjen kuvaukset (mitä kirjoittajalle tarjotaan) koskevat nyt käynnissä olevia vuoden 2017 ohjelmia. Alustavat tiedot vuoden 2018 ohjelmien sisällöistä löytyy pdf-muodossa näiden tietojen yhteydestä sekä alta löytyvistä linkeistä. Toimintaa kehitetään eteenpäin pilottivuoden 2017 kokemusten perusteella, joten muutokset vuoden 2018 ohjelmien yksityiskohtiin ovat mahdollisia uuden ohjelman alkuun saakka. Myös rahoitus kaikkeen työskentelyyn myönnetään ehdollisena vuoden 2018 Koneen säätiön rahoituspäätökseen saakka (lisätietoa alla).

Alustavat tiedot ohjelmista vuodelle 2018: Residenssi (pdf) | Hautomo (pdf)

Työskentelyn rahoitukseen liittyvä ehdollisuus

• Residenssi-ohjelman kirjoittajien sekä ohjelmaan osallistuvien dramaturgien työskentelyn rahoitus on riippuvainen UNOn Koneen säätiön rahoituspäätöksestä, joka saadaan joulukuussa 2017.

• Koneen säätiö on sitoutunut UNOn rahoittamiseen myös vuosien 2018-2019 ajan, mutta lopullinen varmuus tästä saadaan vasta rahoituspäätöksen myötä, ja siksi rahoitus työskentelyyn on vielä hakuvaiheessa ehdollista.

Henkilökohtainen apuraha ohjelman ajalla

• Ohjelman ajalle (vuodelle 2018) kokonaan tai osittain sijoittuva henkilökohtainen työskentelyapuraha ei ole este ohjelmaan hakemiselle / osallistumiselle. Rahoitustilanne tulee kuitenkin selvittää hakemuksessa. Käytännöistä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti valinnan jälkeen.

Tiedustelut

Saara Rautavuoma, UNOn johtaja

saara@teatterikaksipistenolla.fi | p. 050 302 0706 (arkisin 10-16)