Mikä Uuden näytelmän ohjelma?

Uuden näytelmän ohjelma (UNO) on Teatteri 2.0:n käynnistämä monivuotinen suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke, jolla tähdätään pysyvään toimintaan.

Teatterikentän eri toimijoiden yhteistyölle ja avoimelle dialogille perustuvan Uuden näytelmän ohjelman pyrkimyksenä on taata suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatu ja tulevaisuus. Sen tehtävänä on parantaa ammattinäytelmäkirjailijoiden työn arvostusta ja työskentelyolosuhteita, edistää laadukkaiden esitystuotantojen toteutumista ja uuden näytelmäkirjallisuuden esittämistä ympäri Suomen, laajentaa uuteen suomalaiseen näytelmään perustuvien esitysten yleisöpohjaa sekä luoda suomalaisesta näytelmäkirjallisuudesta kansallinen ja kansainvälinen ilmiö.

Uuden näytelmän ohjelmaa rahoittavat Koneen säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä verkoston toimijat.

UNOn pilottivuoden 2017 toiminta

Terveiset tekijöiltä

Yhteistyö taiteenlajimme jatkuvan kehityksen eteen on elintärkeää. Väitämme, että on olemassa kaikkia teatterin tekijöitä yhdistäviä arvoja ja tavoitteita. Asioita, jotka yhdistävät meitä riippumatta organisaatiomme muodosta, koosta, toimintatavasta tai taloudellisesta tilanteesta.

Pyrkimys parhaaseen mahdolliseen taiteelliseen laatuun sekä yleisölle ja tekijöille merkitykselliseen sisältöön yhdistää meitä kaikkia. Tämä ei saa päästä unohtumaan, eikä kehittymisen- ja kokeilunhalumme saa hiipua, olivatpa päivänpolttavat olosuhteet kuinka mahdottomat ja näköalattomat tahansa.

Meille Uuden näytelmän ohjelman kehittäjille tärkeintä ovat sisällöt. Ja koska valtaosa suomalaisesta teatterista edelleen perustuu tekstiin, meidän fokuksemme tässä suomalaisen teatterin eloonjäämistaistelussa – tai uuden nahan luomisessa – on uudessa suomalaisessa näytelmässä.

Käänteentekevätkin esitykset kuolevat ja katoavat, mutta näytelmätekstit jäävät elämään. Ne ovat osa suomalaisen teatterin sielua vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Ne ovat meidän yhteistä teatteriperintöämme, kulttuuriperimäämme. Tätä perintöä meidän tulee vaalia ja sen elinvoimaisuus varmistaa.

UNOn suunnitteluryhmä

Hankkeen aikataulu

2016-2017 Suunnittelu ja pilotointi

2018-2019 1. varsinaisen toiminnan vaihe

2020-2021 2. varsinaisen toiminnan vaihe (jatkorahoituksesta riippuvainen)

UNO Tulevaisuusvisio 2022

* Suomalainen näytelmä on yleisölle tärkeä asia. Suomalainen uusi laadukas näytelmäkirjallisuus on teattereiden ohjelmiston vetonaula, joka tavoittaa laajasti erilaisia yleisöjä ympäri Suomen.

* Suomalaista laatunäytelmäkirjallisuutta sekä ammattinäytelmäkirjailijoiden työtä ymmärretään ja arvostetaan alan ammattilaisten keskuudessa. Tämä näkyy sekä teattereiden toimintatavoissa että kirjoittajien toimeentulossa.

* Suomessa toimii teatterialan toimijoiden muodostama verkosto, jolla on halu on turvata suomalaisen uuden näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja sen korkea taiteellinen laatu.

* Suomalainen näytelmäkirjallisuus on kansainvälinen ilmiö.

UNO Tehtävä

* Parantaa ammattinäytelmäkirjailijoiden työn arvostusta ja työskentelyolosuhteita.

* Taata suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatu ja tulevaisuus.

* Edistää laadukkaiden esitystuotantojen toteutumista ja uuden näytelmäkirjallisuuden esittämistä ympäri Suomen.

* Laajentaa uuteen suomalaiseen näytelmään perustuvien esitysten yleisöpohjaa.

* Luoda suomalaisesta näytelmäkirjallisuudesta kansallinen ja kansainvälinen ilmiö.

UNO Arvot

Ennakkoluulottomuus ja rohkeus
Kyky ja halu arvioida kriittisesti totuttuja käytäntöjä ja tarpeen mukaan nähdä vaivaa niiden muuttamiseen.

Avoimuus
Tiedon ja ideoiden, onnistumisten ja epäonnistumisten avoin jakaminen.

Yhdessä oppiminen ja kehittyminen
Osaamisen ja oivallusten jakaminen, kyky antaa ja vastaanottaa palautetta, halu kehittyä ja mennä eteenpäin.

Luottamuksellisuus ja kunnioitus
Kunnioitus tekijöitä ja jaettuja ideoita kohtaan, omaneduntavoittelun välttäminen.

Verkottuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö
Halu työskennellä yhdessä muiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen ja etsiä tapoja toimia tavalla, joka hyödyttää kaikkia.

Monimuotoisuus
Erilaisten ja eri lähtökohdista tulevien toimijoiden ottaminen mukaan, erilaisten äänten tuominen kuuluviin – erilaisuus voimavarana.