Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille (2015)

Kirjoittajat: Saana Lavaste, Saara Rautavuoma ja Kati Sirén

Julkaisija: Teatteri 2.0

Kansi ja taitto: Anssi Kähärä, Werklig

278 sivua

Ohjaaja Saana Lavaste ja tuottaja Saara Rautavuoma perustivat Teatteri 2.0:n vuonna 2010. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén on ollut mukana alusta asti vetämässä yhteisöllisiä teatteriprosesseja. Tämä teos on kolmikon kirjoittama käsikirja teatterin uudistajille. Se on visio siitä mitä teatteri voisi olla ja kapinaa niitä rakenteita ja käytäntöjä vastaan, jotka tukehduttavat taidelajin elinvoimaisuutta. Teos on syntynyt arkisista teatterityön kokemuksistamme, rakkaudesta teatteriin ja sen mahdollisuuksiin.

Teoksen rakenne on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa teatteriohjaaja, teatterituottaja ja teatteri-ilmaisun ohjaaja avaavat omia keskeisiä työvälineitään ja näkökulmiaan teatterin tekemiseen. Nämä kolme puheenvuoroa ovat johdatus Avoimen näyttämön syntyyn ja toiminnan taustalla vaikuttaviin motiiveihin.

Ohjaajan puheenvuorossa otetaan neljä näkökulmaa Avoimeen näyttämöön. Teatterituottajan ja teatteri-ilmaisun ohjaajan puheenvuoroissa tulee näkyväksi, miten näihin melko uusiin ammattikuviin kytkeytyy monin tavoin teatterikentällä menneillään oleva rakennemuutos. Teatteri 2.0:n toteuttamista projekteista kerrotaan toisessa osiossa. Projektiraportit kuvaavat Avoimen näyttämön toimintatapaa ruohonjuuritasolla. Raporteissa avataan esitysten taiteellinen, tuotannollinen ja yhteisöllinen toteutus sekä vedetään yhteen niistä saatuja kokemuksia. Kolmas ja viimeinen osio pitää sisällään Avoimen näyttämön konseptin sekä kymmenestä ehdotuksesta koostuvan tulevaisuusvision. Avoin näyttämö tarkoittaa tässä kiinteän ammattiteatterin rakenteeseen luotavaa uutta toimintatapaa tai yksikköä, joka mahdollistaa vastakappaleisiin perustuvan ohjelmiston kiihkeään rytmiin vaikeasti sovitettavat uudet toimintatavat, ammatinkuvat ja yhteistyöt eri toimijoiden kesken. Kirjan lopusta löytyvä tulevaisuuden visio on puheenvuoromme suomalaisen teatterikentän tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

Teoksen kirjoitustyötä tuki Suomen Kulttuurirahasto.

Kirjan painos on loppunut, saatavilla vain sähköinen versio!

Arvostelut